Lớp đào tạo Nghiệp vụ Bảo vệ nội bộ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nghi Sơn tổ chức Lớp đào tạo Nghiệp vụ Bảo vệ nội bộ cho nhân viên bảo vệ.

Để nâng cao chất lượng Dịch vụ Bảo vệ  cho khách hàng và đảm bảo an toàn cho các các Mục tiêu Bảo vệ do Công ty đảm nhận. Trong hai ngày 30 và 31/05/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nghi Sơn đã tổ chức Lớp đào tạo Nghiệp vụ Bảo vệ nội bộ cho nhân viên bảo vệ Công ty.

marketnh-1nh-2nh-3nh-4