Bàn giao 2 tàu tuần tra cho công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nghi Sơn

Ngày 18/2/2017, lễ bàn giao 2 tàu tuần tra cho công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Nghi Sơn với sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Hiệp (Giám đốc công ty CP dịch vụ bảo vệ Nghi Sơn), ông Trịnh Xuân Nghiệm (Tổng công ty Đầu tư XD&TM Anh Phát) và ông Nguyễn Phương Đông (Đại diện công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn).