Bảo vệ Nghi Sơn tham gia hưởng ứng Ngày hội môi trường biển (5/6)

Bảo vệ Nghi Sơn tham gia hưởng ứng Ngày hội môi trường biển (5/6) tại khu vực bờ biển thôn Bắc Yến (xã Hải Yến) và xã Tĩnh Hải (phía Bắc Nhà máy). Sự kiện có sự tham gia của CBNV của NSRP, các nhà thầu, nhân dân và chính quyền địa phương.