Danh mục các giấy tờ có trong hồ sơ CBNV

Danh mục các giấy tờ cần có trong hồ sơ CBNV gồm: Đơn đăng kí tuyển sinh và làm việc theo mẫu Công ty; Sơ yếu lý lịch được xác nhận tại địa phương nơi cư trú hoặc của đơn vị cũ (trong vòng 3 tháng trước khi tuyển dụng)theo mẫu của Công ty; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp cấp tỉnh/thành phố cấp (*)…