Nội dung đào tạo

Học viên sẽ được đào tạo 45 ngày. Trong đó, 10 ngày học Chính trị pháp luật, 20 ngày học Nghiệp vụ bảo vệ, 15 ngày học võ thuật cơ bản. Nội dung phần học lý thuyết và võ thuật: Chính trị, pháp luật: 1.      Tình hình ANCT và TTATXH trong nước và thế giới giai đoạn hiện nay. 2.      Hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 3.      Một số Xem tiếp