Đại hội Công Đoàn cơ sở nhiệm kì 2018-2023

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt nam khóa X và Hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Tổng Liên Đoàn.
Ngày 19/10 sau một buổi  trù bị và 1 buổi chính thức, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Nghi Sơn nhiệm kỳ 2012 -2015 đã thành công tốt đẹp.

Chương trình văn nghệ khai mạc hội nghị
Trao phần thưởng cho công đoàn viên xuất sắc nhiệm kì vừa qua

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kì mới 2018-2023

BCH nhiệm kì mới ra mắt hội nghị