Danh mục các giấy tờ có trong hồ sơ CBNV

Tên văn bản, giấy tờ cần thiết trong hồ sơ CBNV
1 Đơn đăng kí tuyển sinh và làm việc theo mẫu
2 Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4×6 có xác nhận của Chính quyền địa phương.
3 06 bản sao CMND (công chứng)
4 Hộ khẩu phô tô công chứng
5 Bản sao công chứng giấy khai sinh
6 Các loại bằng cấp theo tiêu chí tuyển dụng
7 Giấy khám sức khỏe cấp huyện trở lên
8 Các giấy tờ khác (nếu có)