Gia hạn hợp đồng với Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

Ngày 05/12/2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nghi Sơn và Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn đã ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng dịch vụ bảo vệ. Đó là sự khẳng định về chất lượng dịch vụ và là động lực để cán bộ, nhân viên toàn Công ty nỗ lực làm việc để đưa Công ty trở thành Công ty thuộc tốp đầu trong lĩnh vực Bảo vệ chuyên nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.