Giải bóng đá nam chào mừng 03 năm ngày thành lập công ty (22/04/2015-22/04/2018)

Thực hiện đề xuất của Ban chấp hành công đoàn về việc tổ chức giải bóng đá nam chào mừng 03 năm ngày thành lập công ty (22/04/2015-22/04/2018)