Hội nghị kí kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ngày 15/9/2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nghi Sơn và Công an Tỉnh Thanh Hóa đã ký kết “ Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn”.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hành lang trên Biển, ngày 21/12/2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nghi Sơn và Bộ đội Biên phòng Tỉnh Thanh Hóa đã ký kết “ Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn”.