Mời thầu cung cấp trang phục cho CBCNV

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ nghi sơn có nhu cầu may đồng phục cho CBCNV, Kính mời các nhà máy cung cấp quan tâm cho Báo giá với các chủng loại sau đây.

Thời gian nhận: Từ ngày 10/9/2016 – 25/9/2016.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá: ( theo mẫu Ms-01Ms-03) có đống dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá và gửi về.

– Phòng TC-HC

– Phòng TC-KT

– Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nghi Sơn.

Địa chỉ: Tầng 2, Số 47 Lê Hữu Lập, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa