Phát động lễ trồng cây xung quanh nhà công vụ

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ:” Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

Ngày 6/03/2019 buổi lễ trồng cây diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ của Ban lãnh đạo công ty cùng cán bộ nhân khối văn phòng, khối Ban Bảo vệ Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, Ban Bảo vệ Nhiệt Điện 2 và các mục tiêu bảo vệ khác.

Lãnh đạo phát biểu khai mạc
Bãnh Lãnh đạo công ty tham gia trồng cây

Bãnh Lãnh đạo công ty tham gia trồng câ
y
Khu vực trồng cậy thuộc Ban Bảo vệ Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Góc phía sau nhà ở công vụ