Thông báo mời thầu Mua sắm 300 giường tầng cho cán bộ nhân viên công ty

Thông số kĩ thuật cụ thể (tải file)