Thư Chúc Mừng Năm Mới Xuân Kỷ Hợi

Thư chúc mừng năm mới xuân Kỷ Hợi, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo vệ Nghi Sơn.