Tổ chức giải bóng đá nam chào mừng 04 năm ngày thành lập công ty (22/04/2015-22/04/2019)

Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho CB-NV, đoàn viên Công đoàn trong công ty. Bên canh đó cũng là những yêu cầu tiêu chí đánh giá cán bộ nhân viên. Ban chấp hành Công đoàn công ty phối hợp với phòng Tổ chức-hành chính tổ chức giải bóng đá nam chào mừng 04 năm thành lập công ty ( 22/04/2015-22/04/2019).