Tổ chức lễ trồng cây kỉ niệm 128 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2018)

Nhân kỉ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/05/2018 thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch HồChí Minh về trồng cây gây rừng, Công ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ Nghi Sơn phát động” Lễ trồng cây”.